Mieroszów - rewitalizacja

0%
 • Sz
  anowni Państwo,
       Badanie ankietowe jest anonimowe, prowadzone w celu poznania Państwa opinii na temat problemów występujących na obszarze objętym Programem Rewitalizacji. Państwa ocena umożliwi jak najlepszy dobór działań w zakresie kompleksowej i zintegrowanej rewitalizacji.

  Ankieta jest anonimowa

  Procesem rewitalizacji zostaną objęte miejscowości: Sokołowsko (ulica Główna i Unisławska) oraz Mieroszów strefa śródmiejska

                       

  Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to obszar gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, i występowania na nim ponadto co najmniej jednego negatywnego zjawiska ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, mającego w stosunku do nich charakter uzupełniający

 • Część I. Metryczka - charakterystyka Osoby Ankietowanej
 • 1. Na której ulicy Pani/Pan mieszka/pracuje/uczy się: *

 • 2. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Proszę podać wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...